Al-Quran: Sejarah Ringkas pengumpulan dan penyusunan

Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (SAW). Petunjuk untuk semua manusia. Tanggungjawab menjaga kesehihan Kitab suci ini diambil oleh Allah SWT dengan sendirinya. Al-Quran juga merupakan sumber inspirasi, bimbingan, dan kebijaksanaan untuk berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia. Kita semua harus tahu sejarah wahyu dan kompilasi Al-Quran supaya kita dapat memahami betapa pentingnya Kitab suci. Al-Quran adalah titik iman utama, dan terpenting kepada asas-asas masyarakat Islam dan menjadi dasar hukum syariah, arahan undang-undang Islam. Kita boleh mengatakan bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang hidup. Ia telah diturunkan kepada Baginda Nabi Muhammad (SAW) dalam tempoh 23 tahun. Ia diturunkan secara berperingkat dan tidak seperti yang kita lihat hari ini. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan aspek Al-Quran dengan menerangkan wahyu dan langkah-langkah diambil untuk memeliharanya atau menyusun Al-Quran dalam sejarah Islam.

Kedudukan Al-Quran

Sebelum memulakan perbincangan mengenai wahyu dan pemeliharaan Al-Quran adalah penting bahawa kita semua harus memahami kebaikan atau martabat Al-Quran dan apa yang dikatakan Allah SWT tentang pemeliharaan dan sifat Ilahi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: “Dan Kami turunkan kepadamu Kitab yang menerangkan segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan berita gembira kepada umat Islam.” (Quran, 16:89) Quran adalah kitab petunjuk, rahmat dan berita gembira. Selain daripada itu kita sebagai seorang Muslim sepatutnya percaya Al Quran adalah Kitab yang bebas daripada keraguan. Keaslian Al-Quran dari segi pemeliharaannya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran: “Kami telah tanpa ragu-ragu, mengutus mesej itu; dan sesungguhnya Kami akan menolongnya. “(Quran, 15: 9)

Proses penurunanan Al-Quran bermula pada bulan Ramadan seperti dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran: “Ramadhan adalah bulan (bulan) di mana kami menurunkan Al-Quran.” (Quran, 2: 185) Al-Quran tidak diturunkan dalam satu keadaan tetapi melalui proses yang beransur-ansur dengan sejumlah kecil ayat yang diturunkan pada satu-satu masa. Allah SWT juga menerangkan sebab di sebalik wahyu Al-Quran dalam tempoh 23 tahun. Menjadikannya mudah untuk menyebarkan maklumat kepada pengikut Islam. Jadi mesej Allah (SWT) secara perlahan diturunkan secara berperingkat juga mewujudkan hubungan yang berterusan antara Allah SWT dan Nabi yang tercinta (SAW) yang memberikan sokongan moral pada masa-masa yang diperlukan: “Demikianlah, supaya Kami menguatkan hatimu” (Al-Furqan, 25: 106). Oleh itu, kita dapat menyimpulkan dari ini kita mempunyai penyelesaian setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dalam Kitab Suci Al-Quran.

Penyusunan Al-Quran

Pada mulanya, Quran diingat dalam bentuk hafazan. Tetapi kemudian proses kompilasi Al-Quran mula memeliharanya dalam bentuk penulisan. Apabila ia datang kepada kompilasi Al-Quran, ia telah dibahagikan kepada bahagian-bahagian dan masa tertentu dalam sejarah di mana para pemimpin Islam yang berlainan pada masa yang berlainan membuat sumbangan yang berlainan untuk menjadikan kompilasi Al-Quran lebih baik. Kita akan membincangkan pelbagai peringkat penyusunan Al-Quran sepanjang sejarah Islam yang membolehkan kita melihat dan membaca Quran dalam bentuknya sekarang.

Tahap Pertama pada masa Nabi Muhammad (SAW): Pertama kali proses kompilasi Al-Quran dimulakan dalam kehidupan Nabi Muhammad (SAW). Di peringkat ini, susunan dan perintah Surah dan ayat telah ditentukan oleh Nabi (SAW) dan teks itu ditulis. Walau bagaimanapun, pada tahap ini, Al-Quran tidak dikumpulkan ke dalam satu buku sahaja, secara relatifnya terdapat dalam kulit binatang, kain, kertas dan pelbagai lagi tempat yang berasingan.

Tahap Kedua semasa Pemerintahan Saidina Abu Bakar (R.A). Dalam pertempuran Yamama sebilangan besar sahabat, yang telah menghafal al-Quran telah mati syahid. Banyak sahabat Nabi (SAW) takut akan pemeliharaan Al-Quran. Oleh itu, Saidina Umar (R.A) mencadangkan kepada Khalifah bahawa Al Quran harus dikumpulkan dan disusun menjadi satu buku untuk memastikan pemeliharaannya. Saidina Abu Bakar (RA) menyukai idea itu tetapi takut kerana Nabi (SAW) sendiri tidak pernah mengambil langkah ini dan beliau takut bahawa tindakan ini mungkin dianggap sebagai percanggahan dari ajaran Nabi(SAW), bagaimanapun, dia mengubah pandangan dan memerintahkan Zaid bin Saabit (RA) untuk menjadi penulis dan penyusun Al-Quran dalam bentuk buku. Kesemua anggota suruhanjaya itu terkenal dengan hafaan mereka. Selepas mendengar pelbagai para huffaz, dan merujuknya dengan ayat-ayat al-Quran yang ditulis di tempat yang berlainan dia menyusun satu salinan akhir Quran yang kemudiannya dibentangkan kepada Saidina Abu Bakar (R.A). Sebaik sahaja keseluruhan teks dikumpulkan, suruhanjaya itu dengan teliti membuktikannya dan mengesahkan bahawa ia betul dan hadir secara keseluruhannya. Jadi, versi Kitab Al-Quran yang pertama disusun dalam kehidupan Saidina Abu Bakar (R.A) khalifah pertama Islam.

Tahap Ketiga semasa Pemerintahan Saidina Uthman (R.A): Pada zaman Khalifah ketiga, Uthman (R.A) masalah serius yang berkaitan dengan pembacaan al-Quran yang dibangkitkan. Walaupun teks Al-Quran diterima secara universal, orang Arab dari pelbagai bahagian negara Islam membacanya mengikut dialek mereka. Ini membentangkan dua masalah: pertama sekali semua orang menganggap dialek mereka betul yang menimbulkan pertikaian; dan kedua, ia dikhuatiri bahawa jika ini berlaku, tidak akan ada versi al-Quran yang diterima secara universal. Demi mengatasi masalah ini Saidina Uthman (R.A) meminta Hafsa (R.A) untuk menyediakan kompilasi al-Quran yang lebih awal supaya lebih banyak salinan dapat dibuat daripada itu. Lebih-lebih lagi, Beliau juga menubuhkan satu jawatankuasa yang terdiri daripada Zain bin Haris (R.A) dan beberapa Sahabat yang lain untuk memastikan mereka bersetuju dengan sebutan salinan asal dan menghasilkan lebih banyak versi salinan itu dengan cara yang sama. Suruhanjaya menyediakan teks dan kemudian beberapa salinan telah dibuat dan dihantar ke bahagian yang berlainan di negara Islam dengan arahan bahawa hanya ini yang dianggap sebagai teks rasmi dan sahih Quran. Sejak hari itu Al-Quran kekal dalam bentuk utuhnya yang asli dan akan tetap seperti di masa depan oleh rahmat dan berkat dari Allah SWT. Walaupun Allah SWT sendiri mengambil tanggungjawab untuk memelihara Al-Quran, namun, Dia telah melakukan kerja yang dilakukan oleh manusia di mana para penguasa yang berlainan pada waktu yang berlainan berusaha untuk memastikan Quran dipelihara dan dalam bentuk yang universal tanpa penyimpangan dari segi kandungan asal yang kita ada sekarang.

Secara kesimpulannya dapat kita katakan bahawa Al-Quran melalui 3 fasa pengumpulan, iaitu di zaman Baginda Nabi Muhammad (SAW), di zaman khalifah Abu Bakar (RA) dan di zaman khalifah Uthman (RA). Ia merupakan satu mukjizat yang akan sentiasa hidup, menjadi panduan hidup seluruh manusia yang inginkan kejayaan di dunia dan akhirat. Sumbangan para sahabat baginda nabi (SAW) dalam penyusunan dan pengumpulan Al-Quran sangatlah besar, dan semoga Allh menjadikan kita semua menjadi pencinta Al-Quran.

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top